Ty správné informace pro výběr tepelného čerpadla

Jaký je rozdíl mezi tepelným čerpadlem vzduch-voda a země-voda?

přidáno: 14. 6. 2012 11:49, autor: Peter Vataha   [ aktualizováno 15. 8. 2012 15:06 ]

Tepelné čerpadlo vzduch-voda funguje na principu odebírání tepla za pomoci tzv. pracovní látky například propanu, protože má nízký bod varu. Pracovní látka po odebrání tepla od venkovního zdroje, v tomto případě okolního vzduchu, projde výparníkem a změní kapalné skupenství na plynné a v kompresoru se zvyšováním tlaku plyn ohřeje. Horký plyn ohřívá v kondenzátoru zásobník topné vody a dochází ke zpětnému zkapalnění a proces začíná nanovo po shlazení v expanzivním ventilu. Tato čerpadla jsou velmi výhodná, protože nevyžadují stavební úpravy, stavební povolení k jejich pořízení a jejich instalace je velmi snadná a rychlá. Dnešní moderní čerpadla jsou schopna pracovat a zásobovat dům teplem až do teplot -25 oC. Nízká teplota snižuje účinnost čerpadel. Čerpadla jsou většinou navrhována na pokrytí 70 až 90% tepelné ztráty domu. Zbývající vyhřívání domu je zajištěno za pomoci dalšího zdroje tepla. Jedná se o takzvaný bivalentní provoz neboli záložní provoz. Záložní zdroj začne pracovat až při příliš nízké účinnosti čerpadla, většinou pokud venkovní teplota klesne pod -5 oC. Jako záložní zdroj často slouží plynový nebo elektrický kotel, který dokáže plně nahradit tepelné čerpadlo v případě potřeby.

Druhým nejčastějším typem je čerpadlo typu země-voda. Funguje na podobném principu jako vzduch-voda, ale jsou zde potřebné rozsáhlé přestavby jak v domě, tak i na zahradě a vysoké počáteční výdaje. Je velmi vhodné pokud se náš dům nachází v horských oblastech nebo máme velkou zahradu, kde můžeme umístit kolektor. Existují dvě možnosti jak používat tepelné čerpadlo země-voda. Můžeme na zahradě položit kolektor nebo si nechat udělat vrt. Znovu zde působí chladící médium, které odebírá teplo z okolního prostředí, tedy země a ve výparníku a kompresoru s ním ohřívá topnou i užitkovou vodu. Pokud se rozhodneme pro vrt, tak se vyhloubí vrt hluboký několik desítek metrů ve kterém je vedena nemrznoucí kapalina sloužící jako médium pro příjem tepla. Druhá možnost je položit v plošném zemním výkopu kolektor. Velikost kolektoru je závislá na požadované výhřevnosti a výkonu čerpadla.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

přidáno: 14. 6. 2012 11:47, autor: Peter Vataha   [ aktualizováno 15. 8. 2012 15:08 ]

Tepelná čerpadla pracují na principu ochlazování okolního prostředí například vody, země nebo vzduchu, tím odebírá teplo, které je využitu k vytápění za pomoci radiátorů nebo podlahového vytápění a ohřevu vody. Díky tomu je velmi ekologické, využívá tepelnou energii přírody, která je dá se říct neomezená. Máme několik druhů čerpadel, nejčastěji používané jsou tepelná čerpadla vzduch-voda a země-voda, ale existují i vzduch-vzduch a voda-voda. Celý systém tepelného čerpadla se skládá z výparníku, kondenzátoru, kompresoru a expanzivního ventilu.

Proč přemýšlet o pořízení tepelného čerpadla?

přidáno: 14. 6. 2012 10:45, autor: Peter Vataha   [ aktualizováno 15. 8. 2012 15:10 ]

Tím nejdůležitějším důvodem pro pořízení tohoto způsobu vytápění je finanční úspora, kterou nám přinese. Pokud se podíváme na růst cen energií v posledních dvaceti letech, měli bychom se zamyslet nad použitím alternativního vytápění našeho domu. Tepelné čerpadlo je výbornou možností jak snížit roční náklady na vytápění. Samozřejmostí je vysoký komfort srovnatelný s vytápěním plynem nebo elektřinou. Za celý rok se nemusíte starat o zásoby paliva a provoz je téměř bezúdržbový. Existují široké možnosti na doplnění technologického vybavení domu, jako jsou různé systémy ventilace, řízeného odvětrávání nebo možnost klimatizovat celý dům. Pořízení tepelného čerpadla je dotováno Státním fondem pro životního prostředí prostřednictvím dotačního programu Zelená úsporám. Velmi výhodná jsou čerpadla u novostaveb nebo u zateplených domů po rekonstrukci, kvalitním zateplením je zvýšena účinnost čerpadla. Návratnost investice je většinou kolem 7 let.

Tepelná čerpadla

přidáno: 13. 6. 2012 15:57, autor: Peter Vataha   [ aktualizováno 15. 8. 2012 15:11 ]

Jedním z moderních alternativních způsobů vytápění rodinného domu je použití tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo není žádná novinka, bylo vynalezeno ve 40. letech 20. století Robertem C. Wernerem. Na českém trhu se v domácnostech používají už od počátku 90. let, do té doby se využívaly pouze průmyslově. V současnosti zažívá tepelné čerpadlo boom a je ve velkém nasazovánu u novostaveb (každá desátá). Slouží nejen k vytápění, ale může také ohřívat vodu. Vytápění tepelným čerpadlem je velmi ekologické a bezpečné.

1-4 of 4