Úvodní » Princip tepelného čerpadla


Princip tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla pracují na principu ochlazování okolního prostředí - například vody, země nebo vzduchu. Tím se odebírá teplo, které je využito k vytápění za pomoci radiátorů nebo podlahového vytápění a ohřevu vody. Vytápění využívá tepelnou energii přírody, a díky tomu je tak velmi ekologické. Známe několik druhů čerpadel, nejčastěji používaná jsou tepelná čerpadla vzduch-voda a země-voda, ale existují i čerpadla vzduch-vzduch, voda-voda nebo málo využívané další typy. Celý systém tepelného čerpadla se skládá z výparníku, kondenzátoru, kompresoru a expanzivního ventilu.


 

Vzduch/voda

Vzduch/voda

Typ tepelného čerpadla vzduch - voda je pravděpodobně nejpoužívanějším typem principu tepelného čerpadla vůbec. Jeho časté použití závisí především na snadnější instalaci, dostupné cenové politice a efektivitě za danou cenu. Snadnější montáží rozhodně nesmíte chápat to, že si tepelné čerpadlo nainstalujete sami. Jeho montáž je ale poměrně rychlá a provoz domu nebo výrobní haly není omezen na tak dlouho.

Více informací

Země/voda

Země/voda

Tepelná čerpadla s principem země - voda se vyznačují především výrazně nižší spotřebou. V porovnání s čerpadly vzduch - voda to může být až o třetinu méně na nákladech za energie. Tepelná čerpadla země - voda můžeme najít ve dvou variantách - s vrtem nebo s plošným kolektorem. Jaká varianta je lepší?

Více informací

Voda/voda

Voda/voda

Tepelné čerpadlo voda - voda využívá jako většina tepelných čerpadel (kromě vzduch - vzduchtopné médium právě vodu. Jaké jediné však odebírá teplotu z vody

Tepelné čerpadlo voda - voda odebírá teplotu ze spodní nebo geotermální vody, a to nejčastěji ze studny. Voda je za pomoci čerpadla čerpána do výměníku jednotky a po jejím ochlazení je vrácena zpět do studny.

Více informací

Vzduch/vzduch

Vzduch/vzduch

Tepelná čerpadla na bázi vzduch - vzduch jsou specifická především tím, že s nimi nelze ohřívat teplou vodu. Nejčastěji si tak pod tímto čerpadlem představíme systém klimatizace, který umí topit. Základním kamenem funkce tepelného čerpadla vzduch - vzduch je odběr tepla z venkovního vzduchu a následný ohřev vzduchu v budově.

Více informací