Úvodní » Časté dotazy » Platí také zelená úsporám na tepelná čerpadla?


Platí také zelená úsporám na tepelná čerpadla?

ANO! Zelená úsporám platí i na tepelná čerpadla. Má ale několik podmínek a dotace tak nejsou úplně pro každého. Finanční podporu bude možné uplatnit pouze v rámci akce snižování energetické náročnosti budov = dotace bude, ale za výměnu starého kotle.

Výše dotace

Dotaci je tedy možné získat pouze pokud nahrazujete starší a méně ekologický zdroj tepla tepelným čerpadlem. V případě, že současně s výměnou zdroje tepla zateplujete, může být dotace o něco vyšší.

Pro čerpadla voda - voda, země - voda a vzduch - voda platí, že pokud zateplujete, dotace je v maximální výši 100 000 korun nebo maximálně 75 % z ceny tepelného čerpadla. Pokud pouze vyměňujete kotel, maximální výše dotace je 80 000 korun nebo 55 %.

Požadavky na dotaci

Pro získání dotace je tedy nutné vyměňovat starý kotel, případně k tomu zateplovat. Dalším požadavkem pro získání finanční podpory je minimální topný faktor tepelného čerpadla 4,3 (země - voda) a 3,1 (vzduch - voda).

Postup pro získání dotace

Celý postup pro získání dotace najdete na jaknazelenou.cz nebo u nás v článku o postupu vyřízení dotace. Výpisem hlavních bodů můžeme shrnout nutné kroky pro zažádání a získání dotace.

  • zpracování odborného posudku
  • projednání stavebního záměru se stavebním úřadem
  • vyplnění krycího listu technických parametrů tepelného čerpadla
  • vyplnění elektronické žádosti o podporu
  • doručení žádosti o podporu včetně povinných příloh

Následně proběhne kontrola a akceptace žádosti - o potvrzení žádosti budete informováni do šesti týdnů.

  • zajištění odborného technického dozoru
  • zvolení dodavatele
  • závěrečné vyhodnocení žádosti
  • registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí žádosti
  • výplata dotace (do 3 týdnů od uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory)