Úvodní » Časté dotazy » Co značí topný faktor a jaká je jeho správná hodnota?


Co značí topný faktor a jaká je jeho správná hodnota?

Topný faktor je hodnota udávající elektrickou účinnost zařízení, které dodává teplo či chlad. Topný faktor je vlastně poměr mezi teplem či chladem, které ze zařízení můžeme získat a energií, kterou zařízení na výrobu tepla spotřebuje. Označení tepelného faktoru není běžné slovy topný faktor, ale zkratkou COP. U vlastností a parametrů elektrického zařízení hledejte tedy spíše zkratku těchto tří slov - Coefficient of performance.

Velikost topného faktoru

Hodnota topného faktoru COP nemá jednotku, nejčastější velikostí je COP mezi 2 a 7. Topný faktor závisí především na vstupní a výstupní teplotě vzduchu, do parametrů k určení hodnoty můžeme zařadit ale také typ kompresoru. Topný faktor udávající výrobcem je obvykle o něco nižší, jelikož se zařízení testují v ideálních podmínkách. Hodnoty COP se ale neliší tolik, jako například spotřeba automobilu udávaná výrobcem a ta reálná.

Topný faktor tepelného čerpadla 

Pokud se budeme zabývat tepelným čerpadlem s topným faktorem o hodnotě 5, můžeme z toho vyvodit, že dokáže z jedné kW dodané do zařízení získat 5 kW. V praxi to tedy znamená, že čím vyšší topný faktor tepelné čerpadlo má, tím výkonnější je.

Hodnota topného faktoru během roku kolísá vzhledem k proměnným tepelným podmínkám. Měli bychom tedy vždy zjistit, jaká hodnota faktoru je průměrná.

Topný faktor je také jedním z parametrů návratnosti investice tepelného čerpadla. Čím vyšší je, tím více uspoříme a tím kratší doba je tedy potřebná k zaplacení zařízení. Bohužel platí, že čím vyšší topný faktor, tím dražší tepelné čerpadlo je. A čím dražší je čerpadlo, tím delší je návratnost.

Topný faktor - COP