Tepelná čerpadla - Voda/voda

Tepelná čerpadla na principu voda - voda jsou poměrně málo využívaná. Jistý podíl na trhu tepelných čerpadel sice mají, ale krále čerpadel vzduch - voda rozhodně nesesadí.

Princip tepelných čerpadel voda - voda

Tepelné čerpadlo voda - voda využívá jako většina tepelných čerpadel (kromě vzduch - vzduch) topné médium právě vodu. Jaké jediné však odebírá teplotu z vody

Tepelné čerpadlo voda - voda odebírá teplotu ze spodní nebo geotermální vody, a to nejčastěji ze studny. Voda je za pomoci čerpadla čerpána do výměníku jednotky a po jejím ochlazení je vrácena zpět do studny. Tepelná čerpadla s tímto principem mohou využívat i odpadní teplo v průmyslu - při výrobě se voda ohřeje a z ní se následně tepelné čerpadlo "napije".

Výhody a nevýhody tepelných čerpadel voda - voda

Tyto tepelná čerpadla dosahují bezpochyby nejvyšších topných faktorů ze všech dostupných typů čerpadel. Náklady na investici jsou nižší - platí to ale pouze pro tepelná čerpadla s vrty. V porovnání s jednotkami vzduch - voda jsou dražší. Díky jejich koncepci lze využívat odpadní teplo z vody. Oproti systémům s vrty jsou navíc úspornější na prostor.

K výhodám vždy přichází i nevýhody. Využití tepelných čerpadel voda - voda je možné pouze v místech s dostatkem spodní, geotermální nebo technologické vody. Vzhledem k tomu, že čerpadlo nesmí nasát žádné nečistoty, je také nutné zajistit pravidelné čištění filtrů a výměníků. I přes řádné čištění pak samotné kompresory nevydrží tak dlouho. Čerpadla a filtry je nutné tak buďto opravit nebo zcela nahradit.

Využití odpadního tepla

Odpadní teplo lze využívat z mnoha zdrojů a jedná se o nejefektivnější získání výkonu čerpadla s minimálními náklady na vložené energie. Odpadní teplo může být ve vodě obsaženo díky chlazení různých pil, hydrauliky nebo výrobě piva.

Instalace čerpadel

Instalování čerpadla nedoporučujeme do menších objektů, kde není možná pravidelná správa a údržba. Ideální je tak umístění ve veřejných budovách a školách, kde je provoz víceméně nepřetržitý. Do rodinných domů je samozřejmě možné tepelné čerpadlo voda-voda umístit, ale musí se v okolí vyskytovat kvalitní a snadno dostupná spodní voda.

Tepelná čerpadla voda-voda

Hodnoty tepelných čerpadel voda - voda

Tepelná čerpadla na tomto prinsipu fungují velmi dobře, což potvrzují například jednotky IVT Premiumline EQ. Ty disponují topným faktorem až 5,1, celoroční výstup teplé vody je 63 °C a spotřeba elektřiny je oproti systému vzduch - voda až o 40 % nižší.